OBJEKTIF

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani, emosi dan sosial, intelek dan rohani seperti berikut :
 • Membina kecergasan badan
 • Mempunyai tubuh badan yang sihat
 • Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik
 • Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan diri.
 • Menguasai kemahiran motor halus dan asas motor kasar.
 • Mempunyai kematangan emosi.
 • Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diri.
 • Berani menyuarakan pandangan dan perasaan.
 • Berkebolehan berinteraksi dengan orang lain.
 • Boleh bekerja secara sendirian dan juga bekerja secara berkumpulan.
 • Menghormati perasaan serta hak orang lain dan seterusnya membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa serta rakan sebaya.
 • Mengamalkan nilai murni.
 • Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam.
 • Berkomunikasi menggunakan Bahasa Malaysia, bahasa Inggeris dan bahasa pengantar dalam konteks kehidupan seharian.

No comments:

Post a Comment